Гмуркане

Здрав, сигурен, водоустойчив. Доверен във всяка ситуация.